Pyhän Helenan säätiön tarkoituksena on edistää ikäihmisten asumisoloja Suomessa ja antaa ensisijaisesti
ortodoksisille ja/tai venäjänkielisille ikäihmisille mahdollisuus asua omakielisessä ympäristössä ja perityn kulttuurin vaikutuksen piirissä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä Hoiva- ja palvelukoti Helenaa ja sen tiloissa
sijaitsevaa ikäihmisten palvelukeskusta sääntöjensä 2 §:n mukaisesti. Säätiö tarjoaa ikäihmisille
palveluasumista ja tehostettua palveluasumista kodinomaisessa ympäristössä sekä monimuotoista
toimintakykyä ja sosiaalista ylläpitävää, osallistuvaa päivätoimintaa, sekä kulttuuritoimintaa.