Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Åldringshemmet Helena är en på vinnläggning om den ryska ortodoxa traditionen inriktad boendeservicenhet för seniorer. Åldringshemmet Helena är avsett i första hand för ortodoxa och/eller rysktalande äldre personer. Åldringshemmet är beläget i Helsingfors på adressen Tavastvägen 55 och hemmet har byggts i början av förra seklet 1913 av Venäläinen Hyväntekekeväisyysyhdistys Suomessa r.y. (Ryska välgörenhetsföreningen i Finland). Huvudbyggnaden tillsammans med flyglarna och gårdsplanen utgör en unik kulturhistorisk helhet endast ett par kilometer från Helsingfors centrum.

SERVICE

Den effektiverade boendeservicen är avsedd för personer vilka behöver omfattande vård och hjälp dygnet runt. Ansökan görs via enheten för social- och närarbete i Helsingfors eller i Vanda. Du vänder dig till handläggaren som ansvarar för det geografiska område där du bor.   Av den boende uppbär kommunen hyra, grundavgift, måltidsavgift och en avgift för personliga tjänster.

Åldringshemmet Helena hyr dessutom ut direkt åt boende platser för effektiverad boendeservice. Det finns endast ett fåtal platser. Mera information ger vår sekreterare.

Vi har i första hand en eller två personers rum. Till de boendes förfogande finns trivsamma gemensamma inomhusutrymmen, bastu, gymnastiksal, bibliotek och grönrum. Dessutom finns det flera balkonger och terrasser. Också den stora och trivsamma gården finns att tillgå.

VÅRD

Åt den boende ordnas behövlig vård, omsorg och rehabilitering i enlighet med den boendes ålder och kondition. Vården av den boende baserar sig på en skriftlig vård- och serviceplan. I vårdarbetet tillämpas en rehabiliterande syn på arbetet, i syfte att upprätthålla en så god livskvalitet som möjligt för den boende.

PERSONAL

För verkställandet av servicen svarar en utbildad mångprofessionell personal. Service ges på finska, ryska och svenska. Dessutom finns bland personalen personer som behärskar engelska, tyska, estniska, lettiska och franska. Varje boende har en namngiven ansvarig vårdare. En god vardag för de boende förverkligas i samarbete mellan personalen, de anhöriga och frivilligarbetare. Åldringshemmet Helena har ett eget tillagningskök. Vi beaktar de ryska mattraditionerna i vår meny. För städningen i huset ansvarar husets personal.