Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hankkeet   

 

 

Tsaikka-kohtaamispaikka

Hoivakoti Helenan tiloissa toimii matalan kynnyksen kohtaamispaikka Tsaikka, joka järjestää viitenä päivänä viikossa pääkaupunkiseudun kotona asuville venäjänkielisille ikäihmisille virikkeellistä yhteisöllistä kerhotoimintaa heidän omalla äidinkielellään. Toiminta on maksutonta; se sisältää mm. suomen kielen opetusta, tutustumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä monimuotoista liikuntaa, muistia ja kognitiivisia taitoja ylläpitävää sosiokulttuurista toimintaa. Lisäksi asiakkaat saavat digitukea ja opastusta sähköisessä asioinnissa. Tsaikka panostaa maahanmuuttajataustaisten asiakkaidensa hyvinvointia edistäviin ja ennaltaehkäiseviin toimiin ja tukee heidän kotoutumistaan.  

 

Meneillään olevat hankkeet

Sosiokulttuurisen työotteen ja arkielämän kehittäminen 2017- (oma hanke)

 

Toteutuneet hankkeet

2015–2018 ”Matalan kynnyksen kohtaamispaikka - Tsaikka" (RAY:n tukemana) http://www.tsaikka.info

2016 Hyvä ja mielekäs arki hoitosuunnitelman lähtökohtana (oma hanke)

2014–2015 Monikulttuurisen toimintamallin ja kulttuurin kehittämishanke (Työsuojelurahasto ja Maria och Sergei Tulinoffs samt Tatjana Andrejeffs stiftelse r.f tukemana)

2012–2014 Toimintajärjestelmän kehittämishanke (oma hanke)

2013–2014 Asiakkaana muistisairas ja omaiset (Ely.keskus/Uusimaa/EU:n tukemana)

 

Koneen säätiön myöntämä apurahaa Itä-Suomen yliopiston hankkeelle, joka tutkii ikääntymiseen liittyviä käsityksiä suomalaisessa ja venäläisessä kulttuuripiirissä. Tsaikka- projektiin ”Elämäni käsikirjoitus” sisältyy yhtenä osana tähän suurempaan hankkeeseen. Apuraha on myönnetty vuosille 2016–2017.