Toteutuneet hankkeet

2012-2014 Toimintajärjestelmän kehittämishanke (oma hanke)

2013-2014 Asiakkaana muistisairas ja omaiset (Ely.keskus/Uusimaa/EU:n tukemana)

2014-2015 Monikulttuurisen toimintamallin ja kulttuurin kehittämishanke  (Työsuojelurahasto ja Maria och Sergei Tulinoffs samt Tatjana Andrejeffs stiftelse r.f   tukemana)

2016 Hyvä ja mielekäs arki hoitosuunnitelman lähtökohtana (oma hanke)

Koneen säätiön myöntämä apurahaa Itä-Suomen yliopiston hankkeelle, joka tutkii ikääntymiseen liittyviä käsityksiä suomalaisessa ja venäläisessä kulttuuripiirissä. Tsaikka- projektiin ”Elämäni käsikirjoitus” sisältyy yhtenä osana tähän suurempaan hankkeeseen. Apuraha myönnetty vuosille 2016-2017.