Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


HOIVAKOTI HELENAN PALVELUT

Järjestämme sinulle ikäsi ja kuntosi mukaista tarpeellista hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Tarjoamme seuraavat palvelut:

 

Ympärivuorokautista palveluasumista, joka on tarkoitettu runsaasti hoivaa ja apua tarvitsevalle muistisairaalle asukkaalle. Asukkaan hoito perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoitotyössä käytetään kuntouttavaa työotetta asukkaan mahdollisimman hyvän elämänlaadun ylläpitämiseksi.

 

Palveluasumista, joka on tarkoitettu parempikuntoiselle ikäihmiselle, joka tulee toimeen ilman ympärivuorokautista tukea ja apua.

Kerhotoimintaa (Tsaikka), joka on tarkoitettu pääkaupunkiseudun venäjänkielisille ikäihmisille ja heidän omaisilleen. Tsaikka on matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Tsaikka toimii kerhona, jossa asiakkaat saavat omalla äidinkielellään viitenä päivänä viikossa ohjausta ja tukea arkisiin asioihin sekä voivat osallistua virikkeelliseen yhteisölliseen toimintaan. Toiminta on maksutonta.

 

 

SUJUVA ARKI JA JUHLIAKIN

Asiakkaiden sujuva arki toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan, yhteistyökumppaneiden, omaisten ja vapaaehtoisten kesken. Arkielämää ja sosiokulttuurista toimintaa koordinoi geronomi. Järjestämme asukkaille sosiaalista toimintaa, kuntoutusta ja virkistystä. Arkeen sisältyy liikuntaa ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Ulkona liikkumista helpottaa esteetön aidattu kaunis piha. Talossa on oma kirkko, jossa toimitetaan ortodoksisia jumalanpalveluksia ja muita palveluksia. Lisäksi hoivakodin tiloissa pidetään evankelisluterilaisia palveluksia ja muita hengellisiä tilaisuuksia.

Hoivakodissa korkeatasoiseen taiteeseen ja kulttuuriin järjestetään konsertteja ja musiikkitapahtumia. Vapaaehtoistyöntekijät ja yhteistyökumppanit kuten Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n kulttuuritoimikunta, naistoimikunta ja Suomen Venäläinen Aatelisyhdistys ry järjestävät erilaisia tapahtumia säännöllisesti. Vaihtelua tuovat erilaiset teemapäivät, kulttuurinen toiminta ja vapaaehtoisten vierailut. Joka kuukausi hoivakodissa vierailevat Pääkaupunkiseudun Karva-Kaverit. Yhteistyötä tehdään myös opiskelijaryhmien ja päiväkotien kanssa, jotta voidaan järjestää sukupolvien välisiä kohtaamisia. Taideryhmä järjestetään kerran viikossa, perjantaisin.

Panostamme aterioiden laatuun ja maukkauteen sekä kattaukseen. Hoivakoti Helenassa on oma valmistuskeittiö. Huomioimme juhlapäivät ja valmistamme perinteisiä ruokia.  Otamme myös huomioon asukkaiden toiveet kun suunnittelemme päivittäisiä ruokailuja.  Ruokalistat ovat nähtävillä ilmoitustauluilla. Seuraamme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia ikäihmisille. Keittiöllä on oma omavalvontasuunnitelma. Mottomme on: vain syöty ruoka ravitsee.

 

HENKILÖKUNTA

Hoivakoti Helenassa työskentelee moniammatillinen ja STM:n suositusten mukaisesti mitoitettu henkilökunta. Kaikki sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat Valviran rekisterissä. Kaikilla asumisyksiköiden lähiesimiehillä on ammatillinen pätevyys ja riittävä esimieskokemus.

Helsingin ja Vantaan kaupungin osoittamien asukkaiden lääkärinä toimii Anne Autio.

Talossa on oma valmistuskeittiö henkilökuntineen. Siivoustyö ja vaatehuolto hoitaa oma henkilökunta.

Talossa noudatetaan jatkuvan oppimisen periaatetta.

Palvelua annetaan suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Lisäksi henkilökunnan keskuudessa osataan myös muita kieliä.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja.

Otamme mielellämme alan opiskelijoita työharjoitteluun.

Hoivakoti Helena on savuton työpaikka.

 

 

 

Asukkaan huoneAsukkaan huone

 Asukkaan huoneAsukkaan huone