Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PALVELUT JA TOIMINTA

 

 

HOIVAKOTI HELENAN PALVELUT

Järjestämme sinulle ikäsi ja kuntosi mukaista tarpeellista hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Tarjoamme seuraavat palvelut:

 

Ympärivuorokautista palveluasumista, joka on tarkoitettu runsaasti hoivaa ja apua tarvitsevalle muistisairaalle asukkaalle. Asukkaan hoito perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoitotyössä käytetään kuntouttavaa työotetta asukkaan mahdollisimman hyvän elämänlaadun ylläpitämiseksi.

 

Vuokraasumista, joka on tarkoitettu parempikuntoiselle ikäihmiselle, joka tulee toimeen ilman ympärivuorokautista

tukea ja apua.

 

 

SUJUVA ARKI JA JUHLIA

Asiakkaiden sujuva arki toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan, yhteistyökumppaneiden, omaisten ja vapaaehtoisten kesken. Kulttuuritapahtumia ja sosiokulttuurista toimintaa koordinoi geronomi. Kulttuuritiimi järjestää asiakkaille sosiaalista toimintaa, yhteisöllisiä tapahtumia ja virkistystä. Arkeen sisältyy erilaisia toimintatuokioita, liikuntahetkiä ja ulkoilua voimavarojen mukaan. Talossa on oma kirkko, jossa toimitetaan ortodoksisia jumalanpalveluksia ja muita palveluksia. Lisäksi hoivakodin tiloissa pidetään evankelisluterilaisia palveluksia ja muita hengellisiä tilaisuuksia.

Hoivakodissa korkeatasoiseen taiteeseen ja kulttuuriin järjestetään konsertteja ja musiikkitapahtumia. Vapaaehtoistyöntekijät ja yhteistyökumppanit kuten Venäläinen Hyväntekeväisyysyhdistys Suomessa ry:n kulttuuritoimikunta, naistoimikunta ja Suomen Venäläinen Aatelisyhdistys ry järjestävät erilaisia tapahtumia säännöllisesti. Vaihtelua arkeen tuovat erilaiset teemapäivät, kulttuurinen toiminta ja vapaaehtoisten vierailut. Yhteistyötä tehdään myös opiskelijaryhmien ja päiväkotien kanssa, jotta voidaan järjestää sukupolvien välisiä kohtaamisia.

Panostamme aterioiden laatuun ja maukkauteen sekä kattaukseen. Hoivakoti Helenassa on oma valmistuskeittiö. Huomioimme juhlapäivät ja valmistamme perinteisiä ruokia. Otamme myös huomioon asiakkaiden toiveita kun suunnittelemme päivittäisiä ruokailuja. Ruokalistat ovat nähtävillä ilmoitustauluilla. Seuraamme valtakunnallisia ravitsemussuosituksia ikäihmisille. Keittiöllä on oma omavalvontasuunnitelma. Mottomme on: vain syöty ruoka ravitsee.

 

HENKILÖKUNTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoivakoti Helenassa työskentelee moniammatillinen ja STM:n suositusten mukaisesti mitoitettu henkilökunta. Kaikki sairaanhoitajat, lähihoitajat ja sosiaalialan työntekijät ovat Valviran rekisterissä. Kaikilla asumisyksiköiden lähiesimiehillä on ammatillinen pätevyys ja riittävä esimieskokemus.

Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungin osoittamien asukkaiden lääkärinä toimii Tomi Tirri.

Talossa on oma valmistuskeittiö henkilökuntineen. Siivoustyöstä ja vaatehuollosta vastaa oma siivousalan henkilökunta.

Talossa noudatetaan jatkuvan oppimisen periaatetta.

Palvelua annetaan suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Lisäksi henkilökunnan keskuudessa osataan myös muita kieliä.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja.

Otamme mielellämme alan opiskelijoita työharjoitteluun.