Johtaminen

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi valittu hallitus. Puheenjohtajana toimii Anna Denisoff. Hoivakodin operatiivisesta johtamisesta vastaa johtaja, sairaanhoitaja (Ylempi AMK) Olga Heiskanen, sähköposti  olga.heiskanen@helenakoti.fi

Omavalvonta

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottaja itse valvoo toimintayksikköään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua.

Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Hoivakoti Helenalla on päivitetty omavalvontasuunnitelma vuodelta 2018 liitteenä.

Henkilökunta

Hoivakoti Helenassa työskentelee moniammatillinen ja STM:n suositusten mukaisesti mitoitettu henkilökunta. Kaikki sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat Valviran rekisterissä. Kaikilla asumisyksiköiden lähiesimiehillä on ammatillinen pätevyys ja riittävä esimieskokemus.

Helsingin ja Vantaan kaupungin osoittamien asukkaiden lääkärinä toimii Jussi Tarkkanen. Itsemaksavien asukkaiden lääkäripalveluista vastaa Ilkka Heilala, joka myös toimii Hoivakoti Helenan vastaavana lääkärinä.

Talossa on oma valmistuskeittiö henkilökuntineen. Siivoustyö ja vaatehuolto hoitaa oma henkilökunta.

Talossa noudatetaan jatkuvan oppimisen periaatetta.

Palvelua annetaan suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi. Lisäksi henkilökunnan keskuudessa osataan myös muita kieliä.

Jokaiselle asukkaalle on nimetty vastuuhoitaja.

Otamme mielellämme alan opiskelijoita työharjoitteluun.

Hoivakoti Helena on savuton työpaikka.