Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

HOIVAKOTI HELENAN ARVOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvot on luotu yhdessä henkilökunnan ja hallituksen jäsenten kanssa.

Arvomme ovat:

 

Ihmisen kunnioitus

Ihmisen kunnioitus edellyttää, että kohtelemme kaikkia ihmisiä – työkavereita, asukkaita, omaisia, yhteistyökumppaneita ja muita ihmisiä arvostavasti.

• kohtelemme muita niin kuin haluamme itseämme kohdeltavan

• osoitamme arvostusta toisten osaamiselle

• arvostamme erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia ammattiryhmiä tasa-arvoisesti

 

Avoimuus

Ylläpidämme ilmapiiriä, jossa ajantasainen tieto kulkee ja asioista voidaan keskustella. Jokaisella on vastuu sekä jakaa työhön liittyvää tietoa sovittujen käytäntöjen mukaisesti, että myös itse seurata tiedottamista.

• puhumme suoraan ja rehellisesti asioista mutta emme loukkaa ketään

• kuuntelemme ja huolehdimme itsekin tiedon saamisesta

• annamme palautetta – niin kiittävää kuin korjaavaakin

 

Yhteisöllisyys

On kaikkien yhteinen asia huolehtia yhteisestä viihtyvyydestä ja hyvästä ilmapiiristä.

• teemme yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken ja autamme toisiamme asukkaiden hoidon turvaamiseksi

• noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä ja ohjeita

• luomme mahdollisuuksia asukkaille ja omaisille osallistua toimintaan

• kohtelemme kaikkia yhteisömme jäseniä tasapuolisesti

 

Kannattavuus – tasapainoinen talous

Kannattavuus on tärkeää Helenan vanhainkodin tasapainoisen talouden ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Pyrimme yhdistämään työhyvinvointia tukevan ja taloudellisesti viisaan toimintatavan.

• etsimme jokaisessa tehtävässä taloudellisia ja joustavia toimintatapoja

• teemme työmme laadukkaasti mutta toimimme säästäväisesti