Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

HOIVAKOTI HELENAN ARVOT

Arvot on luotu yhdessä henkilökunnan ja hallituksen jäsenten kanssa. Arvomme ovat:

Ihmisen kunnioitus

Ihmisen kunnioitus edellyttää, että kohtelemme kaikkia ihmisiä – työkavereita, asukkaita, omaisia, yhteistyökumppaneita ja muita ihmisiä arvostavasti
• kohtelemme muita niin kuin haluamme itseämme kohdeltavan
• osoitamme arvostusta toisten osaamiselle
• arvostamme erilaisuutta ja kohtelemme kaikkia ammattiryhmiä tasa-arvoisesti

Avoimuus

Ylläpidämme ilmapiiriä, jossa ajantasainen tieto kulkee ja asioista voidaan keskustella. Jokaisella on vastuu sekä jakaa työhön liittyvää 

tietoa sovittujen käytäntöjen mukaisesti, että myös itse seurata tiedottamista.

• puhumme suoraan ja rehellisesti asioista mutta emme loukkaa ketään
• kuuntelemme ja huolehdimme itsekin tiedon saamisesta
• annamme palautetta – niin kiittävää kuin korjaavaakin

Yhteisöllisyys

On kaikkien yhteinen asia huolehtia yhteisestä viihtyvyydestä ja hyvästä ilmapiiristä.
• teemme yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken ja autamme toisiamme asukkaiden hoidon turvaamiseksi
• noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä ja ohjeita
• luomme mahdollisuuksia asukkaille ja omaisille osallistua toimintaan
• kohtelemme kaikkia yhteisömme jäseniä tasapuolisesti

Kannattavuus – tasapainoinen talous

Kannattavuus on tärkeää Helenan vanhainkodin tasapainoisen talouden ja tulevaisuuden turvaamiseksi. Pyrimme yhdistämään työhyvinvointia tukevan ja taloudellisesti viisaan toimintatavan.

• etsimme jokaisessa tehtävässä taloudellisia ja joustavia toimintatapoja
• teemme työmme laadukkaasti mutta toimimme säästäväisesti